Category: Classic Rock

8 Comments

 1. Gardarr
  Nezil 07.07.2019
  ביום שישי קרה הדבר, שאני הכי פוחדת שיקרה לומר תודה, ולגרש את המחשבות הקשות: ריעות לוי, אמא לאיתן מיכאל בן 8 שנפצע בתאונת דרכים, מעלה תובנות מרגשות שכל הורה יכול להזדהות איתן ולהפנים.
 2. Taumi
  Dami 10.07.2019
  אני מודה לרב על תשובתו לשאלתי בנושא זה. אני מבין מדברי הרב שליט"א שהוא פוסק להודות ולהלל להקב"ה ביום העצמאות לא ע"י הלל כיון שאין לנו סמכות כזו, אבל ע"י מזמורים ותפילות .
 3. Gudal
  Nikolar 15.07.2019
  הוא קם בבוקר עם הרגשה טובה. הלילה הוא לא התעורר אפילו פעם אחת. יכול להיות ששמו לו משהו בתה? בחוץ שמש נעימה, הכול יותר מדי יפה. אולי מישהו מנסה לתעתע בערנות שלו. היום הוא צריך ללכת לבית מרקחת בקופת חול.
 4. Meran
  Saktilar 10.07.2019
  סיכום פרשת אחרי: מה עושים ביום כיפור ציור: אלכס לוין אחרי מיתת שני בני אהרון שאירעה בשל כניסתם לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה האלוקים למשה כי אהרון ייכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה: ביום הכיפורים.
 5. Salmaran
  Jusho 13.07.2019
  לבני לוט דווקא היו כוונות טובות, אבל במקום לא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב, שמעו: לוט תרצח, לוט תנאף ולוט יגנוב - ועברו על האיסורים בדבקות ובשמחה. אולי בגללם ציווה ה' על משה שלא לתת הוראות לעם כולו, אלא רק .
 6. Mikajas
  Zulkigami 09.07.2019
  אך ביום כיפור, בו אנו דומים למלאכים, אנו אומרים אותו בקול רם. תפילת העמידה היא תפילה מיוחדת של יום כיפור. בסופה אנו מוסיפים טקסט של וידוי שנקרא 'על חטא', בו אנו מתוודים על חטאים שביצענו.
 7. Mazubar
  Tukora 08.07.2019
  Jan 03,  · עברי לידר - ביום שמש יפה (מופע פסנתר בזאפה ת"א).
 8. Naramar
  Kalar 08.07.2019
  ההצגה הבאה היא מהתכנית "קרקר נגד קרקר". ניתן לזהות את הקטעים לפי הרקע הכחול והשטיח האדום. - "ביום יפה הכל ב"חגיגה עם הגשש החיוור" בערוץ 24 ששודרה ב

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *